Bestuursleden ABC bekennen profijtbeginsel (okt 1978)

Geschrokken van de publicaties in de ARC-klanken van september over het voortrekken van voetballende zoons van bestuursleden is ondergetekende op onderzoek uitgegaan in de ondoorzichtige wereld van bestuurs- en aanverwante zaken.
In een interview dat ik met een tweetal bestuursleden van de bevriende club A.B.C., de heren H. Mis (jeugdvoorzitter) en J. van Bottenzeel (jeugdsecretaris) had, kwamen schokkende feiten naar boven waaruit duidelijk blijkt, dat niet alleen de zonen ban bestuursleden worden bevoordeeld, maar dat bestuursleden ook allerlei voordeeltjes putten uit hun functie.
Hoewel is me er duidelijk van bewust ben dat een en ander in deze club (gelukkig zij het zelf niet) kan leiden tot een soort "Watergate-schandaal", schroom ik niet om dit schokkende vraaggesprek aan u voor te schotelen:

Vraag aan beide heren
Wat is volgens u het grootste voordeel, dat een bestuurslid van b.v. A.B.C. door zijn functie geniet:
Anw. (dhr. Mis):
Het grootste voordeel is, dat is overdag van mijn baas niet meer hoef te werken, trouwens ik zou niet kunnen, want dhr Leurloo, onze wedstrijdsecretaris, hangt de hele dag aan de telefoon met allerlei smoesjes, volgens mij voert hij zelf geen barst uit.
Antw. (dhr. Bottenzaal):
"Het grootste voordeel voor mij is, dat ik zaterdags niet hoef uit te slapen. Om 07.00 kom ik uit bed om mij spoorslags naar A.B.C. te begeven om het jeugdvoetbal in goede banen te leiden. Bovendien bestel ik wanneer ik een kroketje wil hebben zo'n projectiel rechtstreeks in de keuken en hoef dus niet voor de bar te wachten.

Vraag aan de heer van Bottenzeel:
Uw echtgenote wordt ook regelmatig bij de A.B.C. gesignaleerd, is dit juist?
Antw. Dat klopt, zij zit o.a. in de schoonmaakploeg. Dit heeft het grote voordeel, dat ze thuis geen bal meer uitvoert en ik zodoende zelf het huis moet moet schoonhouden en daardoor een behoorlijke conditie heb opgebouwd.

Vraag:
Is het waar dat u zowel bij jeugd- als seniorenwedstrijden ballen ui sloot mag halen?
Antw. Dat is juist. Hierdoor is mijn kennis van al wat groeit en bloeit in en rondom de sloten zo toegenomen, dat mij deze week een hoogleraarschap in de biologie is aangeboden.

Vraag: Accepteert u dit antwoord?
Antw.: Ik zou wel willen, maar mijn vrouw ziet er tegenop om de Universiteit schoon te houden.


Vraag aan de heer Mis
Mij is ter ore gekomen, dat u vroeger graag politie agent had willen worden. Is uw positie bij A.B.C. er de reden van dat dit niet is doorgegaan?
Antw.: Integendeel, ik voel me zaterdags de hele dag politieagent en moet ook als zodanig optreden. Het is maar goed, dat ik geen vuurwapens mag dragen ander hadden we vast geen 27 jeugdelftallen meer gehad. Binnenkort krijg ik trouwens om, goed herkenbaar te zijn een ouwe pet van voorzitter Ronker.

Vraag aan beide heren
Voet u zich niet bezwaard, dat u als bestuursleden zoveel voordelen geniet boven gewone leden?
Ant. (Hr. Mis): "Mijnheer Strohalm, mijn positie is voor iedereen haalbaar, ook ik ben begonnen met lotto- en totoformulieren op te halen en met jeugdelftallen te begeleiden".
Antw. (dhr. Van Bottenzeel)
"Zo is het, op een gegeven moment kunnen ze niet meer om je heen. Ik verwacht dan ook dat na de verschijning van de vraaggesprek onze totoman, dhr. Van Schieten, de aanmeldingen van nieuwe toto- en lotto-ophalers nauwelijks kan verwerken".

Naschrift Strohalm
Leden van onze eigen vereniging, die zich het vuur uit de sloffen lopen voor de Racing en dat zijn er gelukkig tientallen, hoeven zich van dit hele interview geen bal aan te trekken, voor het is het niet bedoeld.
Volgende maand een ander heet hangijzer: Zaalvoetbal.Hoogachtend,
Archibald Strohalm
Archibal Strohalm