De terugkeer van de sportman van het jaar (jan 1980)

De sportman van het jaarverkiezing is een groot succes geworden, maar liefst 293 inzendingen met leuke tekeningen, zelf gemaakte bekers en steekpenningen. Behalve de steekpenningen (ca fl 1500,--) zijn alle surprises weer naar de rechtmatige eigenaar teruggezonden. Helaas waren 151 inzendingen te laat binnen en 137 ongeldig.
Het overgrote gedeelte van de ongeldige stemmen ging naar A. Strohalm en wel voor z'n objectieve berichtgeving inzake de kwestie "Ham".
Een klein gedeelte van stemmen ging naar Jan Westmaas voor het maken van het 2100ste A.R.C.-doelpunt. Jammer, Westmaas, is als bestuurslid en redactielid uitgesloten. Een paar briefjes van tien hadden hier wellicht wonderen verricht.
Een kleine bloemlezing uit twee geldige brieven. "Voor mij is er maar één persoon die voor deze titel in aanmerking komt, omdat ie het bij de jeugd zo goed doet: zijn naam Dick Bouwmeester" -- afzender Bert Vergeer. En: "Strohalm ja kan niemand anders dan het tot sportman van het kiezen, hij verricht bij de jeugd voortreffelijk werk: zijn naam Bert Vergeer", afzender Dick Bouwmeester.
Heren Vergeer en Bouwmeester het spijt me, maar dit ligt er te dik boven op. De jury heeft dan ook besloten maatregelen te nemen en beide "heren" doorgeseind aan de K,N.V.B.-jury.
De K.N.V.B.-afd Leiden heeft hard ingegrepen en tot 12 jan. a.s. geen wedstrijden meer vastgesteld voor de D- en B-junioren,
Jongens grijp ze, jullie weten nu waarom er zo lang geen competitievoetbal is geweest.
Een briefje dat zeer ontroerde kwam van N.N. Beste N.N. de jury heeft er begrip voor, dat je in een moeilijke situatie zit, een jaar contributieachterstand is niet niks. Maar Jan Groenendijk van de deur houden en Rinus Beusekom mislopen is volgens de jury geen aanleiding om jou de beker toe te kennen, hoewel de jury toegeeft dat je voor dit alles een uitstekende conditie nodig hebt.

En dan de finale, wie wordt er sportman van jaar 1979. Niet Henk Spek, de manier waarop z'n beschermengel Koos van Es probeert de strohalm uit te hangen (zie elders in dit blad) is bij een gedeelte van jury slecht gevallen. Natuurlijk was Henk sportman van het jaar geworden als Koos zich er niet mee bemoeid had. Jammer, ik zelf hen nog geprobeerd dit recht te trekken maar de overige twee juryleden wilden van geen wijken weten.
Ook niet Nick Bouman. Hij verdient het natuurlijk net zo goed als Henk, maar de jury is bang dat ie op zijn jeugdige leeftijd met zo'n hoge onderscheiding naast z'n schoenen gaat lopen terwijl A.R.C. hem na zijn diensttijd broodnodig heeft.
Sportman van het jaar 1979 wordt dus Gerrit van Rijswijk, al jaren vaste grensrechter van A.R.C. 9 en vroeger van A.R.C. 8 en voorgesteld door: V, G, C, G, M, J en J Sr en van R. (de jury is er niet uitgekomen wie dat zijn) vanwege z'n grote verdienste voor het recreatieve A.R.C.-voetbal. Bij mijn weten is Gerrit naast vroeger Siem Verkerk de enige figuur bij A.R.C. Die zoiets heeft gepresenteerd. Van harte gefeliciteerd Gerrit, de fraaie beker zal je op de ledenvergadering in het komend voorjaar door Strohalm persoonlijk worden uitgereikt.Hoogachtend,
Archibald Strohalm
Archibal Strohalm