Wedstsrijden tegen BVO's


ARC - Rot Weiss'01 (Duitsland) 1-2


11-6-1962
Vriendschapsbanden aangeknoopt


Tweede Pinksterdag kwamen ze dan. Het eerste en tweede elftal van Rot Weiss'04 uit Frankfurt am Main, compleet met bestuur, verschillende leden en supporters. Met spanning hadden we naar hen uitgezien, want dit zou de eerste maal zijn, dat ons 1e en 2e elftal tegen een buitenlandse ploeg zouden aantreden. Aanvankelijk liet het zich aanzien, dat de duitse sportvrienden verstek zouden geven, omdat ze niet tijdig aanwezig waren. Later bleek, dat men te lang naar onze velden had moeten zoeken.

Na aankomst werd door het bestuur het gezelschap in ons clubgebouw ontvangen en werden allen door onze voorzitter toegesproken, waar op diens collega van de bezoekende club een korte rede hield, waarin hij onder meer de hoop uitsprak, dat de wedstrijden sportieve ontmoetingen zouden worden.

Voor de aanvang stelden de spelers zich bij wijze van groet aan het talrijke publiek op het middenveld op en werden verschillende foto's gemaakt. Wat zich na het eerste fluitsignaal van scheidsrechter Taal afspeelde was een lust voor het oog. Een uiterst sportief gebeuren met prachtige combinaties. De onze wisten zich op te trekken aan het door de duitse sportmakkers opgediende combinatiespel. De uitslagen waren bij het eerste een verdiende 1-2 nederlaag en bij het tweede de onverdiende nederlaag van 0-2. En wat na de wedstrijden in ons clubgebouw plaatsvond is een ongekende proeve van sportverbroedering geworden. Niemand zal zich van tevoren hebben kunnen voorstellen, dat het mogelijk zou zijn in zo'n korte tijd hechte vrienden te worden. Maar er ontstond een sfeer van kameraadschap, waarbij van weerszijden toespraken werden gehouden en onderling gesprekken gevoerd, waarbij ook de heer Taal zich niet onbetuigd liet. In deze gezellige omgeving ontstond er maar één wens: uitwissseling. Het bestuur van Rot Weiss'01 nodige ons bestuur met beide elftallen uit, om volgend jaar een groot pinksterweekend naar Frankfurt te komen en daar van spelers en bestuur gast te zijn. Beide besturen hebben geruime tijd van gedachten gewisseld, waarbij insignes aan onze bestuursleden werden uitgereikt. De uitnodiging werd uiteraard geestdriftig door allen begroet en meteen werd overwogen, om een reiskas te vormen en wekelijks te sparen.

Hoewel onze duitse vrienden van plan waren onmiddellijk na de wedstrijden de meer dan 7 uur durende thuisreis te aanvaarden, wist men van geen afscheid. Weer werden foto's gemaakt, A.R.C.-insignes en lucifers uitgereikt en het werd bijna half zeven toen de autobus en luxe wagens zich in beweging zetten, nagewuifd door een grote schare A.R.C.-ers.

Rot Weiss'01, ihr habt gezeigt, das Sport wirklich verbrudert. Auf wiedersehn nachstes Jahr in Frankfurt.